Sau thời gian triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ( NTM) và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông ...
  •  Thứ 5, 22/04/2021
  •  1309 lượt xem
Chiều ngày 20/4, đoàn thẩm định NTM của tỉnh thẩm định kết quả xây dựng NTM nâng cao xã Thụy Liên. Đồng chí Đỗ Quý Phương – Phó giám đốc Sở Nông ...
Sáng 10-11, xã Thái Nguyên tổ chức lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới và cắt băng khánh thành Trường mầm non tập trung, sân ...
Sáng ngày 15/6, Tại Trung tâm Hội nghị, UBND huyện Thái Thụy tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông ...
Sáng 25/11/2018, Đảng ủy, UBND xã Thái Nguyên tổ chức Lễ phát động “ủng hộ xây dựng nông thôn mới năm 2018”.
Chiều ngày 18/10/2018, UBND huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị nghe tiến độ xây dựng Nông thôn mới và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.
Sáng ngày 15/5, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 ...
Sáng ngày 10/5, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Thái Thụy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) ...
  •  Thứ 6, 25/05/2018
  •  1230 lượt xem
Hầu hết các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thái Thụy hiện đang gặp không ít khó khăn về nguồn lực, nhất là việc đấu giá quyền sử dụng ...
Trong không khí vui tươi phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí ...