A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Thái Thụy xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Thể thao chào mừng 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam và tháng hoạt động thể dục thể thao năm 2023

Chào mừng 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3-1946 - 27-3-2023) và hưởng ứng tháng hoạt động thể dục, thể thao năm 2023, UBND huyện vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị UBND các xã, thị trấn trong huyện tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thể dục thể thao nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ công chức, viên chức các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của sự nghiệp Thể dục thể thao đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Theo đó, tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trở thành một hoạt động truyền thống hằng năm; động viên Nhân dân thường xuyên tham gia luyện tập thể dục, thể thao, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Phong trào “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước” trong toàn huyện nhằm góp phần nâng cao sức khoẻ, cải thiện thể chất, tầm vóc người dân để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tại đơn vị mình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mỗi người dân hãy chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tập luyện hằng ngày và tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hằng năm.

Đồng thời, UBND huyện cũng yêu cầu việc triển khai tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trong tháng hoạt động thể dục, thể thao và tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại địa phương, đơn vị phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của Nhân dân trên địa bàn huyện. Huy động tối đa các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức Tháng thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao trong Tháng hoạt động thể dục thể thao một cách tích cực, hiệu quả thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.

Chỉ đạo các địa phương trong huyện tổ chức thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giới thiệu những thành tựu và những đóng góp của ngành Thể dục thể thao qua 77 năm xây dựng và phát triển, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội về vị trí, vai trò và sự đóng góp tích cực của ngành Thể dục thể thao đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, giới thiệu những thành tích nổi bật trên lĩnh vực thể dục thể thao 77 năm qua của thể thao Việt Nam và sự phát triển đi lên thể thao huyện nhà. Đồng thời thông qua các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao nhằm phát huy sức mạnh và động lực tinh thần, cổ vũ động viên cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu mà Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX huyện Thái Thụy năm 2022 đã đề ra.


Tác giả: Nguyễn Thị Thủy - Phòng Văn hóa & Thông tin
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết