A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Thái Thụy tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6) và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH - BCĐ ngày 27/5/2022 của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Công tác gia đình” tỉnh Thái Bình về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022; để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Công tác gia đình” huyện Thái Thụy đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 30/5/2022 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2022 với chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc” bao gồm các hoạt động: Tuyên truyền thông qua các hình thức như: viết tin, bài, phóng sự…. phản ảnh về công tác xây dựng Gia đình văn hóa và phòng, chống bạo lực gia đình trên hệ thống Truyền thanh Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn; tổ chức hội nghị, hội thi, nói chuyện chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; gặp gỡ, giao lưu Văn hóa - văn nghệ, Thể dục - thể thao; treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích … với nội dung hưởng ứng Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình…

UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Thể thao chuẩn bị xe ô tô tuyên truyền tham gia Hội thi xe tuyên truyền lưu động với chủ đề “ Gia đình bình an – xã hội hạnh phúc” theo Kế hoạch của Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch; đề nghị các ban, ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình để tổ chức tuyên truyền "Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình" và hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với các hình thức sinh hoạt phù hợp, hiệu quả; đồng thời vận động các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng "Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình"; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, biểu dương các gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình nhằm góp phần giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn huyện.

 

Ngoài ra, dự kiến từ ngày 15/6 đến hết ngày 20/6/2022, UBND huyện sẽ tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng cho các Gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng Gia đình văn hóa giai đoạn (2019 – 2021).

Việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 nhằm tôn vinh các giá trị của gia đình và đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.


Tác giả: Nguyễn Thị Thủy - Phòng Văn hóa & Thông tin
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết