A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về di tích và tổ chức lễ hội

Sáng ngày 21/4/2022, tại hội trường UBND huyện Ngành Văn hóa - Thông tin – Thể thao huyện Thái Thụy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về di tích và tổ chức lễ hội.


đồng chí Lại Hồng Dương – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa – Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch trực tiếp truyền đạt các nội dung tập huấn

Dự và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị có đồng chí: Lại Hồng Dương – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa – Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch; các đồng chí lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện; tham gia hội nghị còn có các đồng chí công chức Văn hóa xã hội 36 xã, thị trấn.

Huyện Thái Thụy có 477 di tích đã được kiểm kê, trong đó có 27 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 93 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Trong những năm qua công tác quản lý di tích trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả nhất định đặc biệt là công tác xếp hạng di tích và công tác tổ chức lễ hội nên đã phát huy được giá trị của di tích. Tuy nhiên, công tác quản lý di tích còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quy trình tu bổ, phục hồi, tôn tạo...

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo phòng Nghiệp vụ văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai một số nội dung liên quan đến công tác quản lý di tích: thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo, khai thác, phát huy giá trị, tiềm năng di tích thời gian qua; hướng dẫn thực hiện quy trình tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa theo Nghị định số 166/2018/NĐ - CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ, Thông tư số 15/2019/TT- BVHTT&DL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch qui định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích...

Thông qua hội nghị tập huấn các đại biểu được trang bị những kiến thức cơ bản của Nhà nước, của tỉnh, huyện về công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội đối với di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Đồng thời giúp đồng chí công chức Văn hóa xã hội các xã, thị trấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy các giá trị của di tích; xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND cấp xã đối với công tác quản lý di tích trong việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Tác giả: Nguyễn Thị Thủy - Phòng Văn hóa & Thông tin
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết