A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị truyền thông Luật phòng chống bạo lực gia đình; bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2023 tại xã Thái Thịnh

Sáng ngày 27/9, tại UBND xã Thái Thịnh, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa & Thông tin, UBND xã Thái Thịnh tổ chức Hội nghị truyền thông Luật phòng chống bạo lực gia đình; bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2023.

Tham dự hội nghị tập huấn có các đồng chí lãnh đạo đại điện cho Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa & Gia đình (Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch), lãnh đạo Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Thái Thụy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thái Thịnh và 150 đại biểu đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể xã Thái Thịnh.

Trong chương trình Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng Nếp sống văn hóa & gia đình (Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch) giới thiệu nội dung Luật phòng chống bạo lực gia đình được sửa đổi bổ sung năm 2022; những biểu hiện của bạo lực gia đình, thực trạng ly hôn trong gia đình Việt Nam hiện nay, những nguyên tắc ứng xử, kỹ năng xử lý tình huống đối với các thành viên trong gia đình; những ảnh hưởng của mạng xã hội đối với đời sống gia đình, với quan hệ vợ chồng; các biện pháp phòng chống bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, thông qua Hội nghị các đại biểu cũng được tìm hiểu thêm về 5 tiêu chí trong Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Trong quá trình truyền đạt, báo cáo viên đã lồng ghép các nội dung truyền thông với thực tế tại cơ sở, phân tích nguyên nhân, đề xuất các giải pháp với mỗi vấn đề.

Thông qua hội nghị, nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới; nâng cao nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của gia đình; đồng thời, tăng cường và đổi mới các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhằm đảm bảo gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của xã hội, các thành viên trong gia đình ứng xử với nhau theo truyền thống tốt đẹp, nhân văn, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.


Tác giả: Nguyễn Thị Thủy - Phòng Văn hóa & Thông tin
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết