A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ văn hóa.

Dự khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Duy Cam – Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Lê Tiến Lượng – Giám đốc Nhà văn hóa trung tâm tỉnh; Nguyễn Bá Hiện – Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện; hơn 300 học viên là Công chức văn hóa – xã hội, chủ nhiệm Nhà văn hóa xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố trong toàn huyện.

Tham dự lớp bồi dưỡng có hơn 300 học viên là các các đồng chí chủ nhiệm Nhà văn hóa xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố trong toàn huyện. Lớp tập huấn nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban chủ nhiệm Nhà văn xã, các thôn, làng, tổ dân phố trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, văn nghệ thể thao; tuyên truyền, vận động, động viên quần chúng, các tầng lớp nhân nhân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương; nhu cầu hưởng thụ sáng tạo văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Tại Lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu những nội dung, chỉ đạo, kinh nghiệm do các giảng viên là thủ trưởng các phòng ban của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động văn nghệ quần chúng hướng dẫn một số nội dung như: Giải pháp kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế NVH xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố; Phương pháp tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng; Phương pháp, quy chế tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ; Kĩ năng quản lý và hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động; Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn Tỉnh Thái Bình; Thực trạng và các giải pháp thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HU về nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với xây dựng nông thôn mới, Thông tri 04-TT/HU của Huyện ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện.


Tác giả: Tin, ảnh: Ngọc Tú
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết