Nhờ triển khai, quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua Trường Tiểu học và THCS Thái ...
Sáng ngày 26/4,tại Trung tâm văn hóa thể thao, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp tổ chức Hội thi “Múa hát chèo” cấp huyện ...
Chiều ngày 09/4/2024, ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện đã tiến hành nghiệm thu kết quả xây dựng Nhà văn hóa kiểu mẫu tại thôn Việt Tân xã ...
Thực hiện Kế hoạch số 18/KH – SVHTT&DL ngày 22/2/2024 của Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch về việc tuyên truyền hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc ...