Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy Thái Thụy về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu, cấp ủy chính ...
Ngày 18/10/2023, Ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện tổ chức nghiệm thu kết quả xây dựng Nhà văn hóa thôn kiểu mẫu đối với 04 thôn của 2 xã ...
Huy động nhiều nguồn lực tổ chức tốt tháng khuyến học năm 2023, hội khuyến học huyện tiếp tục chỉ đạo hội khuyến học các xã- thị trấn nâng cao chất ...
Sáng ngày 27/9, tại UBND xã Thái Thịnh, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa & Thông tin, UBND xã Thái Thịnh ...
Sáng ngày 22/8/2023, Ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện tổ chức nghiệm thu nhà văn hóa thôn kiểu mẫu tại thôn Thượng Phúc, xã Thụy Sơn.
Chiều ngày 18/8/2023, Đoàn công tác của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội do đồng chí Bùi Minh Hoàng, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và ...