A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Luân chuyển công chức cấp xã: Nâng cao năng lực trên lĩnh vức công tác.

Nhằm giúp cho cán bộ công chức có điều kiện phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực trên lĩnh vức công tác theo chuyên môn nghiệp vụ, huyện nhà tổ chức luân chuyển 43 công chức cấp xã và sắp xếp 3 vị trí theo Quyết định 09 của UBND tỉnh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ, coi đó là nền móng của mọi thành công. Thực hiện tư tưởng đó của Người, những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiều văn bản quy định về cán bộ, công chức, trong đó có các quy định về nâng cao trách nhiêm thực thi công vụ của cán bộ, công chức để phù hợp với yêu cầu mới. Tại huyện nhà thời gian qua, đội ngũ công chức cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, một số người làm việc lâu năm ở một vị trí, phong cách chậm đổi mới… Thực hiện Nghị định 59 của chính phủ, sự chỉ đạo của UBND tỉnh và kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức; UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác các chức danh: công chức Địa chính – Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Tài chính - Kế toán, văn hóa xã hội thực hiện nhiệm vụ ở lĩnh vực y tế, lao động thương binh và xã hội-Gia đình và trẻ em. Việc chuyển đổi vị trí, nhiệm vụ công tác của công chức từ đơn vị này sang đơn vị khác có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm được thực hiện bằng quyết định điều động của Chủ tịch UBND huyện. Về thời gian thực hiện chức năng, quyền hạn trong lĩnh vực đang đảm nhiệm từ 24 tháng trở lên, nếu từ 60 tháng trở lên được chuyển đổi trước.

Đồng chí Hà Duy Thiện - Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Trong quá trình triển khai 8 bước thì phòng đã tham mưu cho UBND huyện triển khai hết sức là công khai, minh bạch. Tuy nhiên còn một số công chức còn băn khoăn về cự ly, quãng đường từ nhà đến đơn vị công tác quá xa, nhưng trước mắt để thực hiện QĐ 09 của UBND tỉnh bố trí sắp xếp số người làm việc theo đúng quy định, do vậy các đồng chí công chức cũng cơ bản chấp hành nghiêm sự phân công công tác và đến thời điểm này các công chức đang làm thủ tục bàn giao công việc của mình cho địa phương và cho đồng chí mới đến đảm nhận, bắt đầu từ ngày 1/11/2021 thì 43 công chức trên đến đơn vị mới để bắt đầu vào công việc.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, hiện đại, có phẩm chất đạo đức, có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong cải cách nền hành chính nhà nước. Để đạt được mục tiêu này, cần phải xây dựng được những tiêu chí cơ bản để xác định trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Vì vậy việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức ở một số chức danh phải được thực hiện thường xuyên, đảm bảo khách quan, khoa học, ổn định phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ.

Đây là một chủ trương đúng đắn của Đảng, nhà nước. Thực hiện tốt vấn đề này sẽ góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức yên tâm cống hiến, tận tụy với công việc, tạo động lực phấn đấu. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, để đạt được mục tiêu, đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đồng thời cần có những giải pháp mang tính đồng bộ của các cấp từ huyện đến cơ sở. Tuy nhiên ở môi trường làm việc mới tuy có một số khó khăn, song, đây là dịp để các công chức rèn luyện bản thân, qua đó tham mưu đúng cho lãnh đạo xã giải quyết thấu đáo từng vụ việc. Đến nay UBND huyện đã tổ chức hội nghị trao quyết định cho 43 cán bộ công chức cấp xã được luân chuyển và sắp xếp 3 chức danh văn phòng tư pháp. Nhìn chung các các đồng chí công chức đều yên tâm phấn khởi khi được chuyển đổi về đơn vị mới.

Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã trên địa bàn huyện nhà năm 2021 được coi là một bước ngoặt lớn trong công tác quản lý, sử dụng và đào tạo cán bộ. Trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp không ít những khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, được sự lãnh đạo của Thường vụ Huyện ủy, sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện, đến nay việc chuyển đổi vị trí công tác đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đây là sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu công tác, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở thật sự gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân.


Tác giả: Hồ Hiền
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết