A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Thái Thụy tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/BTGTU ngày 23/3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Bình tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Ngày 13/6/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình phối hợp với Huyện uỷ, UBND huyện Thái Thuỵ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giới thiệu Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới cán bộ, công chức các đơn vị liên quan, đặc biệt là toàn thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, kế toán các trường học trên địa bàn huyện.

Dự Hội nghị về phía tỉnh có các đồng chí: Phạm Đồng Thuỵ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thành viên BCĐ phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh; Đặng Thị Thu Hằng, Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành viên BCĐ phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh; Trịnh Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Lê Thị Thuỷ, Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

Đại biểu huyện Thái Thụy có các đồng chí: Đỗ Văn Hiện - Phó bí thư thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đoàn Hữu Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy - Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc trung tâm Chính trị huyện; Nguyễn Đức Trọng - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Phòng Văn hoá và Thông tin huyện; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Ban Giám hiệu và đồng chí kế toán các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Đồng chí Đặng Thị Thu Hằng, Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành viên BCĐ phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh quán triệt một số nội dung chỉ đạo của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuốn sách thể hiện tầm nhìn, những trăn trở, suy nghĩ của Tổng Bí thư về các biện pháp, giải pháp khoa học, bài bản, chắc chắn nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, giải pháp cơ bản để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, đã đúc kết, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, trong đó, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp đó, đồng chí Lê Thị Thủy, Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị đồng chí Phạm Đồng Thuỵ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thành viên BCĐ phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh thông tin về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của Trung ương, của tỉnh thời gian qua và định hướng nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trọng, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức các đơn vị liên quan, đặc biệt là toàn thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó, xác định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; Đồng thời trên cơ sở những nội dung được học tập, quán triệt, đề nghị những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.


Tác giả: Nguyễn Thị Thủy - Phòng Văn hóa & Thông tin
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết