A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Thái Thụy bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ

Nhằm nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, công tác văn thư lưu trữ, vừa qua huyện Thái Thụy phối hợp Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng cho hơn 140 cán bộ công chức, viên chức thuộc các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện.                                             

Tại lớp bồi dưỡng, các cán bộ chuyên viên Sở Nội vụ giới thiệu, truyền đạt những kiến thức về: Xây dựng và ban hành quy chế công tác văn thư, lập và quản lý hồ sơ cán bộ công chức viên chức, quy trình lập danh mục hồ sơ công việc và chuyển đổi số trong văn thư lưu trữ. Các thông tư của Bộ Nội vụ về quy định chế độ báo cáo thống kê, quản lý hồ sơ, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông về ký số văn bản điện tử và tạo lập hồ sơ công việc trên hệ thống mạng văn phòng liên thông…

Qua lớp bồi dưỡng, giúp cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức thuộc các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập và văn phòng thống kê các xã thị trấn được bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn, đáp ứng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị./.


Tác giả: Hồ Hiền - Ngọc Trìu
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết