A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Sáng 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hội nghị được thực hiện trực tuyến tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố  trong cả nước. Dự tại điểm cầu huyện nhà có đồng chí Nguyễn Văn Hóa - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các ngành hữu quan của huyện.

Báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn tại hội nghị cho biết thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, chiến lược quan trọng quốc gia về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành như: Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, trong đó yêu cầu cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau. Từ năm 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.107 quy định của 09, bộ, cơ quan. Về phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết 699/5.187 thủ tục hành chính trên 100 lĩnh vực (chiếm 13,47%), làm cơ sở để tổ chức thực thi trong giai đoạn 2022-2025, giúp giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan , nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức; đồng thời, giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, đến nay, cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận một cửa các cấp để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Về hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, hiện nay các nền tảng, hệ thống thông tin quan trọng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được vận hành, phát triển góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, chuyển đổi số trong khối cơ quan hành chính nhà nước và phục vụ chỉ đạo, điều hành. Việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan hành chính nhà nước ở cả cấp trung ương và địa phương đã được triển khai. Riêng trong 8 tháng của năm 2022, số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia là trên 3,56 triệu văn bản. Việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử đã được triển khai quyết liệt tại nhiều bộ, ngành, địa phương... Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách thủ tục hành chính còn không ít tồn tại, hạn chế. Trong đó, thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực như đất đai, quản lý tài chính, đầu tư công, nội vụ, lao động, việc làm, y tế, giáo dục, kiểm tra chuyên ngành, xuất nhập khẩu… còn nhiều rào cản; còn tình trạng xử lý hồ sơ chậm, muộn; chưa quan tâm triển khai cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; việc triển khai số hóa tại các bộ, ngành, địa phương còn chậm, có nơi còn lúng túng, hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu.

Thảo luận tại hội nghị, các bộ ngành trung ương và địa phương đề xuất một số ý kiến như: Các Bộ - ngành Trung ương cần tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính để địa phương có thể cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thủ tục liên thông điện tử cho cá nhân, tổ chức một cách dễ dàng, thuận tiện cho việc tham gia sử dụng. Chủ động rà soát, loại bỏ sự chồng chéo, mâu thuẫn,bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tập trung rà soát, thực hiện việc phân cấp, ủy quyền trong việc giải quyết TTHC theo hướng “cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân thì giao cấp đó giải quyết. Tổ chức tuyên truyền về tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công và dịch vụ Bưu chính công ích bằng nhiều hình thức, trong đó, tập trung đẩy mạnh qua những hình thức, phương tiện người dân dễ tiếp cận, dễ khai thác và thường xuyên sử dụng; hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức cách thức tra cứu tình trạng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ giải quyết TTHC.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: cải cách hành chính là một trong những yếu tố cấu thành quan trọng của đột phá thể chế phát triển (một trong ba đột phá chiến lược), trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh; chú trọng tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu tối đa các ý kiến, kiến nghị của các bộ ngành, địa phương để triển khai thực hiện tốt. Quan điểm: Lấy người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, là chủ thể của cải cách hành chính./.


Tác giả: Đào Hiền
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết