A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo hiểm xã hội huyện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đây được coi là động thái tích cực của huyện Thái Thụy trong việc huy động sự vào cuộc của các cấp các ngành nhằm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ và chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Huyện Thái Thụy thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Với nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, quản lý, điều hành việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chính phủ về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời những vướng mắc, tồn tại của các cá nhân, tập thể trong quá trình triển khai thực hiện. Đề xuất các giải pháp phát triển đối tượng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương. Với vai trò là cơ quan thường trực, BHXH huyện tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo thành lập tổ công tác, xây dựng quy chế  hoạt động và linh hoạt triển khai những nội dung liên quan. Việc làm này được coi là giải pháp đột phá của huyện Thái Thụy ven biển trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, với sự cố gắng của ngành bảo hiểm, hơn 2 tháng đầu năm 2020, huyện Thái Thụy phát triển được 3 đơn vị với 45 lao động, nâng tổng số lên 435 đơn vị, hơn 12.000 lao động diện quản lý. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, BHYT hộ gia đình có hơn 700 đối tượng tăng mới. Số người có thẻ bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ 85,76% dân số toàn huyện.


Tác giả: Lê Lan
Nguồn:thaithuy.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết