A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngân hàng chính sách xã hội huyện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Triển khai Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 09-7-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40- CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ngày 10/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Kết luận số 06-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại địa phương. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị của địa phương. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi, giám sát. Hàng năm HĐND và UBND huyện đã cân đối ngân sách ủy thác sang Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Từ khi thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW đến nay, nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác sang Phòng giao dịch NHCSXH huyện là 2,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,51% trong tổng nguồn vốn hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH huyện. Nguồn vốn tín dụng chính sách của Trung ương và địa phương đã giúp cho trên 13 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, góp phần giúp gần 3 ngàn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho gần 1 ngàn lao động; trên 3 ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 14 ngàn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn,... Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, tập trung phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế tại địa phương.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 09/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội nhằm bổ sung nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó thực hiện các giải pháp nhằm không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở để phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, sai sót, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng mọi mặt hoạt động.


Tác giả: Ngân hàng chính sách xã hội huyện
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 63
Hôm qua : 476
Tháng 09 : 9.457
Năm 2021 : 100.500