A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38

Sáng ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị  tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 - CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến các tỉnh, huyện trong cả nước. Dự tại điểm cầu BHXH huyện nhà có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện, lãnh đạo và cán bộ  cơ quan BHXH huyện.

Tại hội nghị, báo cáo đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới nêu rõ: trước bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức; Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã luôn bám sát các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, các bộ ngành; cấp ủy chính quyền địa phương; quyết liệt chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Nhờ đó các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra tại Chỉ thị 38 cơ bản hoàn thành; công tác thực hiện chính sách BHYT trong giai đoạn 2009 - 2024 đã đạt nhiều thành tựu, kết quả quan trọng: độ bao phủ BHYT tăng đều qua từng năm, tiếp cận mục tiêu BHYT toàn dân; quyền lợi người tham gia BHYT được đảm bảo kịp thời với thủ tục ngày càng cải cách. Đặc biệt, xác định BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Chỉ thị số 38 - CT/TW, Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hơp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ y tế ban hành hướng dẫn thực hiện; BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn chỉ đạo các cấp ủy Đảng, đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và cụ thể hóa bằng việc xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Điểm nhấn là công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT và cuộc vận động toàn dân tham gia BHYT, lộ trình tiến tới BHYT bắt buộc. Theo đó, số người tham gia và tỷ lệ bao phủ BHYT năm sau luôn cao hơn năm trước, hoàn thành vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Tính đến hết năm 2023, toàn quốc có 93,6 triệu người tham gia BHYT, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008, thời điểm chưa có Chỉ thị số 38 - CT/ TW, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35% dân số, vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ - CP của Chính phủ. Công tác thông tin, truyền thông về BHYT được đổi mới. Công tác quản lý nhà nước về BHYT và quản lý quỹ BHYT được tăng cường. Việc tổ chức, thực hiện khám, chữa bệnh BHYT đảm bảo đúng quy định. Về ứng dụng công nghệ thông tin, công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số của ngành BHXH tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi BHYT cho người tham gia, người dân được bảo vệ, chăm sóc, khám chữa bệnh, nâng cao sức khỏe.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả được, báo cáo đánh giá cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm chủ yếu và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chỉ thị 38. Những khó khăn, vướng mắc vấn đề tồn tại cần tham mưu về công tác BHYT hiện nay; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh BHYT trong thời gian tới. Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư để tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về BHYT; tập trung các nguồn lực để phấn đấu từ năm 2025 trở đi đạt trên 95% dân số tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân theo đúng mục tiêu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHYT. Đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHYT, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình, người tham gia BHYT hộ gia đình; giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi BHYT cho người tham gia. Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT. Quản lý an toàn, hiệu quả các nguồn thu, chi tài chính; tăng cường công tác giám định BHYT, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giám định BHYT; kiểm soát, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Mai - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng những thành tựu và ghi nhận sự nỗ lực của Ban Cán sự Đảng, toàn ngành BHXH trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ, định hướng, gợi mở đối với Ngành BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ, phấn đấu đạt mục tiêu yêu cầu cao nhất.

Chỉ thị số 38 - CT/TW của Ban Bí thư thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với công tác BHYT trong tình hình mới, khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa nhân đạo và tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc của chính sách BHYT được Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng. Do vậy, không dừng lại ở việc triển khai quán triệt nội dung văn bản, thời gian tới, cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ngành BHXH Việt Nam cũng nhận thức rõ hơn trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHYT, kịp thời đề ra giải pháp cụ thể giải quyết những khó khăn vướng mắc để phát triển và bền vững chính sách BHYT trong tình hình mới./.


Tác giả: Lê Lan – Đài TT TH huyện Thái Thụy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết