Thái Thụy là huyện đồng bằng ven biển miền duyên hải của tỉnh Thái Bình, không đồi núi rừng cây, cánh đồng bằng phẳng mênh mông thẳng cánh cò bay, ...
Điện lực Thái Thụy quản lý, vận hành 953,844 km đường dây hạ thế và 609 trạm biến áp tiêu thụ, công suất đặt 200.376KVA. Với đặc thù lưới điện đi qua ...
Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động điểm giao dịch tại ...
Bằng nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả, những năm qua, các đoàn thể trên địa bàn xã Thụy Trường đã làm tốt công tác ủy thác quản lý vốn vay từ Ngân ...
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát số 158/BĐD-CCKT ngày 21/02/2023 của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã ...
Việc số hóa trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng sử dụng điện là xu thế tất yếu trong cuộc Cách mạng 4.0 và đó là động lực thúc đẩy để ...
Thái Thụy là một trong hai huyện ven biển của tỉnh Thái Bình, nên hàng năm thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão, áp thấp nhiệt đới ...
Sáng ngày 14/7/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) huyện tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động Quý II ...