Sáng ngày 02/02/2023, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã tổ chức Lễ hội bơi trải truyền thống trên dòng sông Diêm Hộ lịch sử ...
Sau khi sáp nhập, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Dương Phúc tập trung cao cho công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền
Trong không khí tưng bừng, phấn khởi cùng nhân dân cả nước hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam ...
Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy Thái Thụy về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu, cấp ủy ...
Trong 2 ngày, ngày 31/10 và 01/11/2022, Ngành Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thái Thụy tổ chức nghiệm thu kết quả xây dựng Nhà văn hóa (NVH) ...
Ngày 25-26/10/2022, Ngành Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thái Thụy tổ chức nghiệm thu kết quả xây dựng Nhà văn hóa (NVH) thôn, tổ dân phố kiểu ...
Ngày 17/10/2022, Ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện tổ chức nghiệm thu kết quả xây dựng Nhà văn hóa thôn kiểu mẫu đối với thôn 2 Hoành Sơn; ...
Ngày 11/10/2022, Ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện tổ chức nghiệm thu kết quả xây dựng Nhà văn hóa thôn kiểu mẫu đối với 07 thôn: Tứ Cường, ...
Chiều ngày 07/10/2022, Ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện tổ chức nghiệm thu kết quả xây dựng Nhà văn hóa thôn kiểu mẫu đối với 02 thôn An Dân ...
Sáng ngày 09/9/2022, tại Nhà văn hóa thôn Cao Dương Thượng xã Thụy Hưng, Ngành Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức nghiệm thu Nhà văn hóa thôn kiểu ...