A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025

Theo đó, với mục tiêu tổng quát, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về triển khai thực hiện chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Nghị quyết số 02 ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Về mục tiêu cụ thể:  Hằng năm, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia để nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân.  Cổng thông tin điện tử của huyện và 100% Cổng thông tin điện tử của các xã, thị trấn có chuyên mục về chuyển đổi số và duy trì cập nhật thông tin trong chuyên mục thường xuyên. Chuyên trang chuyển đổi số của huyện đăng tải, cung cấp kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về chuyển đổi số; phản ánh đầy đủ, phong phú các hoạt động chuyển đổi số của tỉnh, của huyện.  Tối thiểu 50% các trường từ trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện tổ chức buổi học ngoại khóa tuyên truyền về chuyển đổi số.

Nội dung tuyên truyền: Thông tin tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, các địa phương. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về chuyển đổi số, chính quyền số của Trung ương và của tỉnh.  Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số; kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung còn lại chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tài vào chuyên mục chuyển đổi số tuần tới. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi


Tác giả: Vũ An - Đài TT - TH huyện
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết