A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết, Đề án về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ thông tin và truyền thông, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại các ngành, các địa phương. Việc triển khai chuyển đổi số phải tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, hướng dẫn của Bộ thông tin và Truyền thông. Khai thác, huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình chuyển đổi số. Với mục tiêu xây dựng, phát triển các hệ thống ứng dụng công nghệ số, nền tảng số của tỉnh, trọng tâm là xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số có trình độ phát triển khá, các hoạt động của cấp ủy, chính quyền, mô hình quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp và phương thức sống, làm việc của nhân dân được đưa lên môi trường số, tạo ra các giá trị mới cho xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và khơi dậy khát vọng bứt phá vươn lên, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp và đối mới sáng tạo với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường. Phấn đấu đến năm 2025: cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hoàn thành xây dựng chính quyền số, tập trung chuyển đổi số trên một số lĩnh vực như: ytế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và môi trường, Giao thông vận tải, Giám sát an ninh, Quản lý đô thị, Năng lượng, Công nghiệp. Đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam, giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp sự tiện lợi cũng như lợi ích của Chuyển đổi số.

 Mục tiêu đến năm 2025, 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 90% tổng số hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng( trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật của Nhà nước). 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo của Tỉnh. 100% các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh, tứng bước mở dữ liệu của các cơ quan Nhà nước. 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông quan môi trường số và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin. Phấn đấu kinh tế số chiếm 20% GRDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%. Tỷ trọng thương mại, điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%. Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%. Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%. Năng suất lao động( tính theo giá so sánh) tăng từ 9%/năm trở lên. Từ 50% doanh nghiệp trở lên áp dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh. Về phát triển xã hội số: Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%. Tỷ lệ dân số từ 15 t uổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức đươc pháp khai thác đạt 80%: trong đó, có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 50%. Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 70%. Mỗi hộ gia đình đều tiếp cận được dịch vụ Internet băng thông rộng, trong đó, tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng thông rộng cáp quang đạt 80%. Tỷ lệ người dan kết nối mạng được vbaor vệ ở mức cơ bản đạt trên 70%. Tỷ lệ dân só trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 50%. Dân số trưởng thành dụng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt trên 30%. Người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90%. Các cơ sở đào tạo Đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 80%. Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số ở đạt 70%. Phổ cập dịch vụ di động 4G/5G và điện thoại thông minh. Ưu tiên các dịch vụ thông minh để giải quyết các vấn đề trên lĩnh vực: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, bảo vệ môi trường, trật tự giao thông, an ninh.


Tác giả: Vũ An - Đài TT - TH huyện
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết