A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Thái Thụy triển khai kế hoạch thông báo địa chỉ số tại các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 139 của UBND tỉnh về triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn toàn tỉnh. Góp phần hoàn thành chỉ tiêu về địa chỉ số trong các chiến lược, quy hoạch về phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đồng thời góp phần hoàn thành chỉ tiêu về địa chỉ số trong các chiến lược, quy hoạch về phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đồng thời, hoàn thành tiêu chí về thông tin và truyền thông đối với xã nông thôn mới nâng cao. Yêu cầu việc triển khai thông báo địa chỉ số cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị thuốc Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh, các phòng chuyên môn thuộc huyện và các xã, thị trấn thực hiện. Triển khai thông báo địa chỉ số tại các địa phương nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Thực hiện tốt công tác truyền thông, thông tin, các địa phương ưu tiên nguồn lực thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Các xã thực hiện năm 2023 gồm:  Thụy Văn, Thụy Xuân, Dương Phúc, Thái Thượng, Thái Đô, Thái Thịnh, Thuần Thành, riêng xã Thụy Dân làm điểm của tỉnh đã thực hiện xong. Trong đó, thời gian hoàn thành thông báo địa chỉ số đến từng chủ địa chỉ trên địa bàn quản lý xong trước ngày 30/6 và thực hiện áp dụng chỉ tiêu: 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích được thông báo địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ.  Về công tác tập huấn, hướng dẫn thông báo địa chỉ số. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, bưu điện tỉnh triển khai tập huấn, hướng dẫn UBND xã, thị trấn sử dụng, khai thác địa chỉ số quốc gia. Với đó, thực hiện bàn giao địa chỉ số tới các đơn vị, từng chủ địa chỉ( nhà ở cá nhân, hộ gia đình, trụ sở cơ quan, tổ chức…) trên địa bàn quản lý đám bảo tiến độ, chất lượng. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện là đầu mối chủ trì phối hợp  thực hiện. Đồng thời tổng hợp danh sách lực lượng tham gia nhiệm vụ thông báo địa chỉ số của các xã thực hiện năm 2023 gửi Bưu điện tỉnh để cấp tài khoản, quyền truy cập trên nền tảng địa chỉ số. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thông báo địa chỉ số tại các đơn vị thực hiện. Định kỳ tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện của các đơn vị đến UBND huyện, tổng hợp kết quả gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/7 sau khi hoàn thành việc thông báo địa chỉ số của các đơn vị. Đối với các xã thực hiện việc thông báo địa chỉ số: tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện tử, mạng xã hội… về nền tảng địa chỉ số. Tổng hợp danh sách lực lượng tham gia nhiệm vụ gửi Phòng văn hóa và thông tin để đề nghị Bưu điện tỉnh cấp tài khoản, quyền truy cập trên nền tảng ứng dụng địa chỉ số.  Tổng hợp kết quả triển khai công tác thông báo địa chỉ số trên địa bàn và báo cáo về UBND huyện trước ngày 10/7.


Tác giả: Vũ An - Đài TT - TH huyện
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết