A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Thái Thụy đẩy mạnh thực hiện một số chỉ tiêu thực hiện chính quyền số

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện, trong thời gian qua UBND huyện, Ban chỉ đạo về chuyển đổi số của huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, qua đó đạt được một số kết quả quan trọng, tạo nền tảng để tổ chức triển khai thực hiện công cuộc Chuyển đổi số của huyện trong giai đoạn tiếp theo. Theo thông báo kết quả thực hiện một số chỉ tiêu Chính quyền số đến tháng 6 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông, các chỉ tiêu của UBND huyện đạt mục tiêu đề ra, bao gồm: Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt gần 90%, tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt 100%, tỷ lệ văn bản có đầy đủ chữ ký số của cơ quan và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo quý 1 đạt  hơn 70% . Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt gần 66%, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của huyện đạt 76% . Tỷ lệ văn bản có đầy đủ chữ ký số của cơ quan và cá nhân các đồng chí lãnh đạo đạt  trên 70%.

Để đảm bảo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Chính quyền số 6 tháng cuối năm 2023 đạt mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung sau: Tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả đã đạt được so với mục tiêu đề ra theo Công văn của Sở Thông tinvà Truyền thông và bám sát theo Kế hoạch số 43 ngày 28/3/2023 về chuyển đổi số năm 2023 của UBND huyện.  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tích cực hỗ trợ người dân khi nộp hồ sơ trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh và thực hiện nghiêm túc việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến; số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ký số văn bản điện tử, đảm bảo có đầy đủ chữ ký số của cơ quan và cá nhân lãnh đạo ( các phòng, ban đơn vị, địa phương có tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, ký số văn bản điện tử thấp làm ảnh hưởng đến kết quả chung của huyện chịu trách nhiệm trước UBND huyện). Triển khai thực hiện các chỉ tiêu báo cáo của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý trên hệ thống báo cáo của Chính phủ và của tỉnh.

 Với mục tiêu chuyển đổi số nhằm đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy Chính quyền số, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân trên môi trường số. Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính quyền điện tử; phát triển các doanh nghiệp số có quy mô lớn, khả năng cạnh tranh cao; kinh tế số phát triển; xã hội số văn minh, hiện đại.


Tác giả: Vũ An - Đài TT - TH huyện
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết