A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 sẽ tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước  phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng là “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân là trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân. Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số và thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Chính vì vậy, tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ngày chuyển đổi số quốc gia là sự kiện giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của Đất nước. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới, mà chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại. Theo đó, năm 2023, Bộ Thông tin và truyền thông đề xuất một số hoạt động mang tính tham khảo như: Đẩy mạnh mua sắm trực tuyến qua các sàn thương mại điện tử, thanh toán các sản phẩm, dịch vụ trực tuyến, không dùng tiền mặt; Đẩy mạnh chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt, xác thực tài khoản ngân hàng; Tổ chức giới thiệu các cơ sở dữ liệu mới được xây dựng hoặc đang được xây dựng để người dân, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời thông tin; Tổ chức giới thiệu các nền tảng số chuyên ngành để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Doanh nghiệp tham khảo, học hỏi; Đẩy mạnh tích hợp định danh trong các dịch vụ công, dịch vụ tài chính, lái xe, bảo hiểm.

Thời gian qua, trên địa bàn toàn huyện ngoài việc thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan, ban ngành đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, đến nay 8 xã  trong huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới  nâng cao đã hoàn thành việc thông báo địa chỉ số đến tất cả các hộ dân trên địa bàn quản lý, cơ bản đáp ứng đúng các yêu cầu đã đề ra.

Trong bối cảnh hiện nay quá trình chuyển đổi số sẽ tác động ngày càng sâu rộng, bao trùm lên các ngành, lĩnh vực và trên các mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Mỗi chúng ta bằng từ những hành động nhỏ hãy góp phần cùng nhau đồng hành trên hành trình chuyển đổi số và làm nên thành công của công cuộc chuyển đổi số của đất nước


Tác giả: Vũ An - Đài TT - TH huyện
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết