Nhận thức rõ tác dụng và tính ưu việt của công tác chuyển đổi số trong thời đại công nghiệp 4.0, thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách ...
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao “năm 2023  là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ...
Sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy bị “khai tử”, việc quản lý cư trú từ phương thức thủ công đã được chuyển sang quản lý bằng công nghệ thông tin ...
  •  Thứ 2, 11/12/2023
  •  182 lượt xem
Là một trong những đơn vị tiên phong của huyện ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả vào trong  các hoạt động, ngành Giáo dục huyện Thái Thụy đã ...
  •  Thứ 4, 06/12/2023
  •  255 lượt xem
Thời gian qua, xã Thụy Dân  tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt  chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong ...
Được xác định là xu hướng tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số đã và đang được Toà án ...
  •  Thứ 3, 21/11/2023
  •  192 lượt xem
Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là giải pháp quan trọng để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, cắt ...
  •  Thứ 4, 08/11/2023
  •  179 lượt xem
Xác định chuyển đổi số là bước đi tất yếu trong quá trình phát triển của địa phương, thời gian qua, xã Thụy Trình có nhiều hoạt động cụ thể, thiết ...