A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bản tin nội bộ tháng 01/2021

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01/2021

 1. Tập trung tuyên truyền sâu rộng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả triển khai học tập Nghị quyết 02-NQ/HU, ngày 04-11-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu; Nghị quyết 03-NQ/HU, ngày 26-11-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao  giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả đạt được về kinh tế, xã hội của tỉnh, huyện, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện năm 2021; kết quả tuyển quân năm 2021

3. Tập trung cao tuyên truyền các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 91 năm thành lập huyện Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2/1930-03/2/2021; 113 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước…

4. Tuyên truyền kết quả việc thực hiện học tập Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị năm 2020 và kết quả triển khai chuyên đề“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng pháo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2021 (thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP), Pháp lệnh 16 và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu.

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh

Gương sáng:

ĐẢNG ỦY XÃ HÒA AN THỰC HIỆN TỐT

CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa An không ngừng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Hòa An chung sức xây dựng nông thôn mới”. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tạo động lực to lớn cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Là xã vừa sáp nhập từ xã Thái An và xã Thái Hòa theo Nghị quyết 892/NQ-UBTVQH14, ngày 11-02-2020 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội. Ngay sau khi sáp nhập, Đảng ủy xã Hòa An đã tổ chức họp phân công các đồng chí BTV, Ủy viên BCH, cán bộ phụ trách chi bộ, thôn, xây dựng chương trình hành động của năm 2020. Qua nắm bắt dư luận sau khi sáp nhập, đội ngũ cán bộ đều yên tâm công tác; nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Bám sát định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Thái Thụy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với phong trào thi đua “Hòa An chung sức xây dựng nông thôn mới” luôn được Đảng bộ xã Hòa An chú trọng thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Hằng năm, 100% các cơ quan, đơn vị, chi bộ và đảng viên trong đảng bộ đều xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo ttư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách nghiêm túc, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương cũng như nhiệm vụ cụ thể. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách, tác phong công tác; tích cực đấu tranh chống bệnh thành tích, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, xa rời quần chúng, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, đảng ủy xã cũng chỉ đạo triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nêu gương Người tốt, việc tốt, tập thể cá nhân, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác như các mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như: Mô hình xây dựng nhà tình nghĩa tặng đoàn viên, hội viên khó khăn về nhà ở của UB.MTTQ; Phong trào “ Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của hội Phụ nữ; phong trào “ Cựu chiến binh gương mẫu” của hội Cựu chiến binh; Phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” của hội người cao tuổi; Phong trào “ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” của hội Nông dân; Phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của Đoàn thanh niên …

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy, Đảng bộ xã Hòa An đã chú trọng đưa nội dung tự phê bình và phê bình gắn với việc xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên tại các buổi sinh hoạt chi bộ. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại và kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Với những nỗ lực không ngừng, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã Hòa An. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực về hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy xã Hòa An

 

 

TIN TRONG HUYỆN

LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP LIÊN HÀ THÁI TRONG KHU KINH TẾ THÁI BÌNH

Sáng ngày 13/12/2020, tại thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), UBND tỉnh tổ chức lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái (một hạng mục của Khu công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Liên Hà Thái) trong Khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương tới dự và chúc mừng. Dự buổi lễ, về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; về phía huyện có các đồng chí: Vũ Thanh Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đỗ Văn Hiện, Phó bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Đức Trọng, Phó chủ tịch phụ trách UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và đại diện một số phòng ban của huyện.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Liên Hà Thái có tổng vốn đầu tư: 3.885 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 588,84 ha, trên địa bàn xã Thụy Liên và thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), thời hạn thực hiện dự án 50 năm. Đây là dự án trọng điểm đầu tiên trong Khu kinh tế Thái Bình được động thổ để chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là công trình khởi đầu để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và có dấu ấn quan trọng trong việc thu hút đầu tư vào Khu kinh tế. Dự án được đánh giá khi vào hoạt động sẽ tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình nói riêng và lan tỏa đến các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Hồng, góp phần vào phát triển chung của cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã khẳng định nhiệm vụ xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của tỉnh trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Để Dự án sớm được triển khai, thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, UBND tỉnh Thái Bình mong muốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành trung ương tạo điều kiện sớm phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Liên Hà Thái để UBND tỉnh có cơ sở, căn cứ triển khai các bước tiếp theo; đồng thời đồng ý, chấp thuận phê duyệt cho tỉnh Thái Bình tiếp tục được thành lập các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ khác trong Khu kinh tế, để tỉnh sớm hiện thực hóa được mục tiêu, vai trò Khu kinh tế là động lực phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho nhà đầu tư theo đúng tiến độ; phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tài sản trong quá trình thi công. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để mọi người hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, đồng thuận cao và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong vùng dự án để đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai thi công công trình; tập trung đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện dự án; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường để các dự án được triển khai thuận lợi, đạt hiệu quả cao nhất.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tham gia nghi thức bấm nút chính thức động thổ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái trong Khu kinh tế Thái Bình.

Khắc Duẩn – Báo Thái Bình

 

THÁI THỤY TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11 – HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA 19, NHIỆM KỲ 2016-2021

 Kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện diễn ra trong 2 ngày, ngày 17, 18/12/2020.  Đồng chí Đỗ Văn Hiện - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, đồng chí Lê Hoàng Oanh - Phó chủ tịch UBND huyện, báo cáo kết quả  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, báo cáo nêu rõ: Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19 làm ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, song Huyện ủy - HĐND-UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trọng tâm trong điểm các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đề ra các giải pháp đồng bộ, khắc phục khó khăn, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nhiều mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội huyện nhà duy trì và có bước phát triển khá toàn diện. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt  trên 24.777 tỷ đồng tăng 4,52%, năng suất lúa đạt trên 130 tạ/ha/năm cao hơn so với năm 2019. Lĩnh vực nuôi trồng khai thác thủy sản đạt kết quả khá. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 1.379 tỷ đồng, đạt 136,5% dự toán tỉnh giao, bằng 126,8% so với dự toán huyện giao. Công tác thủy lợi đê điều, phòng chống thiên tai được quan tâm chỉ đạo thực hiện, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, năm 2020 xã Thụy Chính được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Các dự án trọng điểm trên địa bàn, tuyến đường bộ ven biển, đường cách mạng tháng 8 thị trấn Diêm Điền, Khu công nghiệp đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái tập trung triển khai quyết liệt. Văn hóa xã hội công tác xây dựng củng cố chính quyền, quốc phòng an ninh đảm bảo.

Tiếp đó, đại diện các phòng, ban của huyện  thông qua các báo cáo về kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 dự toán phân bổ ngân sách năm 2021, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công, kết quả công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, Ban pháp chế HĐND huyện. Báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tới kỳ họp 11 HĐND huyện. Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện thông qua tờ trình về kế hoạch chương trình hoạt động của thường trực HĐND, các ban HĐND huyện năm 2021.Các tờ trình của UBND về cơ chế đầu tư hỗ trợ các chương trình mục tiêu trên địa bàn. Lãnh đạo Phòng văn hóa - thông tin báo cáo kế hoạch về xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu, Phòng Nội vụ huyện báo cáo làm rõ kết quả công tác cán bộ, bố trí sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập xã và người hoạt động không chuyên trách theo nghị quyết 20 HĐND tỉnh, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện phát biểu làm rõ chính sách cho người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, theo kết luận của Bộ lao động Thương binh và Xã hội. Phần chất vấn và trả lời chất vấn tạị kỳ họp về những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm. Đồng chí trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trả lời về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020. Thực trạng công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn, các nhóm giải pháp tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện thời gian tới. Đồng chí trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện trả lời ý kiến về thực trạng hoạt động bến, bãi vi phạm về đê điều, hành lang đê trên địa bàn, công tác kiểm tra phát hiện, ngăn chặn xử lý vi phạm, những khó khăn trong công tác giải quyết tồn tại, giải pháp tăng cường chỉ đạo. Đồng chí trưởng công an huyện trả lời về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, thực trạng việc điều động tăng cường lực lượng công an chính quy về cơ sở. Qua chất vấn, trả lời chất vấn nêu cao vai trò trách nhiệm của đại biểu HĐND, lãnh đạo UBND và các ngành chức năng của huyện về các vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Vũ Thanh Vân - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đức Trọng - Phó chủ tịch phụ trách UBND huyện ghi nhận đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị, nỗ lực của các doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân trong năm 2020, quán triệt nhiệm vụ trong tâm năm 2021 trên các lĩnh vực.

 Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 hoàn thành nội dung chương trình đề ra. 8 nghị quyết thông qua  được biểu quyết nhất trí gồm: Nghị quyết phê duyệt mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn năm 2021-2022; Nghị quyết về ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án khu dân cư tại lô đất ở OĐT-8B thị trấn Diêm Điền; Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường kỳ, chương trình công tác của HĐND, các ban HĐND huyện năm 2021. Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện quyết định, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tiến Quyền và bà Nguyễn Thị Hồng Phương do chuyển công tác đến địa phương khác.

Thanh Mai - Đài TT-TH huyện

 

 

HUYỆN ỦY TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02-NQ/HU CỦA BTV HUYỆN ỦY; NGHỊ QUYẾT SỐ 03-NQ/HU CỦA BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN

  Chiều ngày 21/12/2020, Huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt các xã- thị trấn triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU, ngày 04-11-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu; Nghị quyết 03-NQ/HU, ngày 26-11-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao  giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; báo cáo thực trạng việc thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và xã hội về thực hiện chính sách cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, thông qua quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện các kết luận của thanh tra Bộ Lao động Thương binh và xã hội. Đồng chí Vũ Thanh Vân - Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đỗ Văn Hiện - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện.

  Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện quán triệt, triển khai mục đích yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các giải pháp nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu. Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2021, toàn huyện có 36 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn đề ra. Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; lãnh đạo Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khẳng định nền tảng kết quả đạt được, khắc phục tồn tại khó khăn trong quá trình xây dựng NTM thời gian qua và định hướng, yêu cầu các địa phương tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đầu tư kinh phí củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí. Phấn đấu đến năm 2025 huyện có từ 10- 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Cũng tại hội nghị, ngành chức năng của huyện báo cáo thực trạng việc thực hiện các kết luận của thanh tra Bộ Lao động Thương binh và xã hội về thực hiện chính sách cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; Thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về thành lập ban chỉ đạo các cấp để thực hiện các kết luận của thanh tra Bộ Lao động Thương binh và xã hội. Mục tiêu của huyện là tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến quy định chính sách, vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật về chính sách đối với người có công cũng như hướng dẫn các đối tượng bổ sung hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ theo đúng quy định của nhà nước. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Vân - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đây là hai nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, nhằm mục tiêu thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Do vậy cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thuận hưởng ứng của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vì mục tiêu huyện mạnh dân giầu. Đối với việc thực hiện các kết luận của thanh tra Bộ Lao động Thương binh và xã hội về thực hiện chính sách cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, đồng chí Bí thư Huyện ủy cho rằng đây là việc làm không quá khó, khi mà người dân đã hiển rõ bản chất của sự việc. Do vậy các địa phương cần linh động, mềm dẻo trong quá trình tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện, trong trường hợp cần thiết sẽ tổ chức đối thoại trực tiếp đối thoại. Qua đó giúp người dân nắm bắt thông tin, chấp hành các quy định của nhà nước tốt hơn, góp phần giữ ổn định tình hình địa bàn, đồng thời tạo sự công bằng trong việc thực thi chính sách đối với người có công.

Bùi Thủy - Đài TT-TH huyện

 

HUYỆN ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GẶP MẶT ĐẢNG VIÊN LÀ NGƯỜI CÓ ĐẠO

    Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020, sáng ngày 20/12 Huyện ủy tổ chức hội nghị gặp mặt đảng viên là người có đạo. Đến dự có đồng chí Đỗ Văn Hiện - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện.

   Những năm qua, đồng bào có đạo trên địa bàn huyện luôn phát huy truyền thống đoàn kết, đạo pháp dân tộc, kính chúa yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh. Đến nay, toàn huyện có 121 đảng viên là người công giáo. Đội ngũ đảng viên công giáo đã tích cực tham gia các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; vận động gia đình và quần chúng nơi cư trú sống “Tốt đời, đẹp đạo”. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 20 đồng chí được tín nhiệm tham gia cấp ủy các cấp. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, đảng viên là người có đạo luôn tích cực, gương mẫu tuyên truyền vận động đồng bào giáo dân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Cùng với đó, các chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo còn tích cực tham gia nhiều chương trình an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid - 19 và các hoạt động nhân đạo, từ thiện khác.

 Phương hướng năm 2021, huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt  công tác tôn giáo trong tình hình mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức quần chúng vận động tín đồ, chức sắc các tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo. Nêu cao ý thức chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định ở địa phương. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các tôn giáo.

  Đến dự và phát biểu, đồng chí Đỗ Văn Hiện - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đồng bào công giáo nói chung và vai trò nòng cốt của các đảng viên là người Công giáo nói riêng. Mong rằng các vị chức sắc tôn giáo, các đồng chí đảng viên là người có đạo tiếp tục cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Vũ An - Đài TT-TH huyện

 

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY, TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ  TỔ CHỨC CHO ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ

Ngày 22/12/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên đi nghiên cứu thực tế tại huyện Quỳnh Phụ.

Tham gia đoàn đi nghiên cứu thực tế có các đồng chí là báo cáo viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; giảng viên kiêm chức; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện và các đồng chí là báo cáo viên của Đảng bộ các xã, thị trấn.

Trong chương trình làm việc, Đoàn đã gặp gỡ, giao lưu với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị và đội ngũ báo cáo viên huyện Quỳnh Phụ; đi thăm nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao của Công ty Cổ phần thương mại Thành Đạt tại thị trấn Quỳnh Côi. Với qui trình khép kín, rác tập kết về được phân loại, xử lý: chất thải hữu cơ sẽ được nghiền, ủ làm phân vi sinh; túi nilon, nhựa các loại… tái chế thành các hạt nhựa; phần còn lại được đốt. Với công nghệ này nhà máy đã xử lí triệt để rác thải sinh hoạt của 16 xã trên địa bàn huyện.  Đoàn đã làm việc với Đảng ủy, UBND xã Quỳnh Hải, đi thăm cánh đồng chuyên màu và mô hình sản xuất rau an toàn của HTX SXKD DVNN xã Quỳnh Hải. Đoàn cũng dâng hương tưởng nhớ, tri ân Đức Thánh Trần tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đình, Đền A sào – Bến Tượng thuộc địa phận xã An Thái (Quỳnh Phụ) và quần thể Đền thờ - Tượng đài “Bác Hồ với nông dân Việt Nam” tại thành phố Thái Bình.

Qua chương trình đi nghiên cứu thực tế, các đồng chí báo cáo viên đã tìm hiểu thêm về nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của huyện Quỳnh Phụ, qua đó từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đây là cơ sở để đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền tích lũy thêm nhiều kiến thức thực tiễn, bài học kinh nghiệm trong quá trình tuyên truyền, vận động nhân dân, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Muốn nâng cao hiệu quả tuyên truyền thì người tuyên truyền phải là người hiểu biết rộng, … không những có đủ kiến thức lý luận mà phải có vốn sống phong phú”.

Ngô Hằng - Trung tâm chính trị huyện

 

MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG NGHỊ ĐỊNH 137/2020/NĐ-CP NGÀY 27/11/2020 VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÁO

(Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021)

Ngày 27/11/2020, Chính phủ đã ký, ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng pháo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2021 để thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP.

Hiện nay, một bộ phận người dân khi tiếp cận thông tin liên quan đến Nghị định 137/CP đã  hiểu chưa đúng các quy định cho phép đốt pháo hoa đồng nghĩa với việc được đốt tất cả các loại pháo (bao gồm cả pháo hoa nổ). Việc hiểu sai bản chất của Nghị định 137/CP sẽ vô tình dẫn tới vi phạm có thể bị xử lý hình sự nhất là trong thời điểm Tết nguyên đán Tân Sửu đang cận kề.

Để giúp nhân dân phân biệt rõ hơn về các loại pháo, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý các vi phạm, chúng tôi xin được truyền tải một số điểm mới được quy định tại Nghị định 137/CP để thực hiện như sau:

Trước hết, cần phân biệt thế nào là pháo hoa, thế nào là pháo nổ.

Điều 3 của Nghị định số 137 quy định:

- Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian.

Pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian được gọi là pháo hoa nổ. Như vậy, pháo nổ ở đây bao gồm cả pháo nổ và pháo hoa nổ, trong đó pháo nổ là loại pháo có chứa thuốc pháo nổ, khi sử dụng gây ra tiếng nổ (ví dụ như: pháo bánh, pháo quả… khi đốt gây ra tiếng nổ);

 Pháo hoa nổ là pháo có chứa thuốc pháo nổ, thuốc phóng, thuốc pháo hoa, khi sử dụng gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian (ví dụ như: pháo hoa nổ do lực lượng Quân đội bắn tại các huyện, thành phố vào đêm giao thừa những năm qua; các loại pháo dàn mà một số đối tượng đã mua, đốt trái phép gây ra tiếng rít, tiếng nổ và màu sắc trong không gian trong các dịp Tết).

Như vậy, theo quy định tại Nghị định thì cá nhân không được phép sử dụng các loại pháo nổ, pháo hoa nổ nêu trên.

- Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ.

Như vậy, pháo hoa ở đây được hiểu là sản phẩm có chứa thuốc pháo hoa, sử dụng “đốt” chỉ phát ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian và đặc biệt là không gây ra tiếng rít, tiếng nổ ví dụ như: Que, nến khi châm lửa đốt phụt ra các tia sáng đủ màu sắc thường được đốt khi tổ chức sinh nhật, các buổi biểu diễn văn nghệ…. Đối với loại pháo này, cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng trong các trường hợp: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; tuy nhiên chỉ được mua pháo hoa này tại các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép sản xuất, kinh doanh.

Vậy những hành vi nào bị nghiêm cấm. Tại Điều 5 của Nghị định số 137 quy định 09 hành vi bị nghiêm cấm gồm:

- Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ; trừ trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định tại Nghị định này.

- Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo.

- Mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ.

- Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép; vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường.

- Chiếm đoạt, mua, bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo.

- Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định.

- Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng trái phép pháo dưới mọi hình thức.

- Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo.

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến rất gần, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo dự báo sẽ diễn biến phức tạp, khó lường, các đối tượng lợi dụng để kinh doanh, buôn bán và sử dụng trái phép các loại pháo, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự chung của tỉnh.

Với tinh thần, quan điểm của tỉnh, huyện tiếp tục chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng pháo; tiếp tục giữ vững thành tích là năm thứ 8 liên tiếp trên địa bàn tỉnh không có tiếng pháo nổ trong đêm giao thừa. Nếu tổ chức, cá nhân nào vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, cụ thể:

    (1) Người nào sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 06 kg đến dưới 40 kg thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 đến 05 năm; từ 40 kg đến dưới 120 kg thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm; từ 120 kg trở lên thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm.

(2) Người nào tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 06 kg đến dưới 40 kg thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; từ 40 kg đến dưới 120 kg phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm; từ 120 kg trở lên phạt tù từ 05 năm 10 năm.

(3) Người nào đốt các loại pháo nổ từ 01 kg đến 05 kg đối với pháo thành phẩm có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 02 năm; từ 05kg trở lên có thể phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. Ngoài ra nếu gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì ngoài việc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng”, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh khác tương xứng với hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác do hành vi đốt pháo gây ra.

- Nghị định số 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định: Người nào vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm theo quy định tại Điều 10; tuỳ theo hành vi vi phạm có thể bị xử phạt với mức tiền từ 500.000 đồng đến 40 triệu đồng.

 Mọi thông tin tội phạm và vi phạm về pháo, đề nghị cán bộ, nhân dân cung cấp kịp thời cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ với số điện thoại trực ban Công an huyện: 02273.853.215.

                                                     Công an huyện


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết