A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thái Thụy

Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Thái Thụy năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 29 đến ngày 30/5. Xác định đây là cuộc diễn tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện với các giải pháp thiết thực, đồng bộ để đạt kết quả cao nhất. Nhân sự kiện này, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Phan Đình Dực, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Phóng viên: Diễn tập KVPT là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương. Xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập KVPT huyện Thái Thụy năm 2018?

Đồng chí Phan Đình Dực: Diễn tập KVPT huyện Thái Thụy năm 2018 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được tổ chức vào thời điểm địa phương đang nỗ lực tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018. Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về xây dựng KVPT và thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thông qua cuộc diễn tập nhằm phát huy sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với an ninh trong KVPT huyện, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện thành KVPT vững chắc, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đồng thời sẵn sàng trong trường hợp khi có chiến tranh; củng cố hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến KVPT huyện, kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ, đồng thời rút kinh nghiệm để chỉ đạo xây dựng, hoạt động KVPT.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Thái Thụy kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập.

Phóng viên: Vậy nội dung của cuộc diễn tập KVPT huyện Thái Thụy năm 2018 là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Phan Đình Dực: Diễn tập KVPT huyện Thái Thụy mang mật danh “TT-18” với đề mục “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. Đây là cuộc diễn tập do Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh trực tiếp chỉ đạo, diễn ra trên quy mô lớn, phạm vi không gian rộng với nhiều lực lượng và thành phần tham gia ở các khối: Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, ở cấp huyện và xã, thị trấn. Nội dung cuộc  diễn tập gồm 2 phần. Phần 1 diễn tập vận hành cơ chế gồm: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ mở rộng để ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị UBND huyện bàn biện pháp chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị Đảng ủy Công an huyện quán triệt, đánh giá tình hình, đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; HĐND huyện họp phiên bất thường quyết định chủ trương, biện pháp chuyển mọi hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời chiến; họp Hội đồng cung cấp bảo đảm cho địa phương chuyển vào trạng thái thời chiến và bảo đảm cho LLVT huyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; hội nghị Thường trực  Huyện ủy, Đảng ủy Quân sự huyện thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ. Phần 2 là diễn tập thực binh gồm: thực hành huy động nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự; đánh địch tiến công hỏa lực đường không vào địa bàn.

Phóng viên: Với những nội dung quan trọng như vậy, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Phan Đình Dực: Ngay sau khi Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh ban hành chỉ thị về việc tổ chức diễn tập KVPT huyện Thái Thụy năm 2018, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch chỉ đạo và quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện, cơ quan giúp việc và thành lập khung tập. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện đã tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc diễn tập, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2018.  

Ban Chỉ đạo diễn tập huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, giao Ban CHQS huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Bộ đội Biên phòng tỉnh đóng quân trên địa bàn và các phòng, ban, ngành, đoàn thể địa phương chuẩn bị ý định diễn tập, xây dựng đầu bài cơ bản và các tình huống sát với thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Để củng cố và nâng cao nhận thức về nội dung và tổ chức, phương pháp diễn tập, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ diễn tập và tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận cho khung diễn tập, tập trung vào các nội dung có liên quan đến xây dựng và hoạt động KVPT huyện trong tình hình mới, tổ chức, phương pháp diễn tập KVPT huyện. Quá trình chuẩn bị, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ và kết quả chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị, chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt công tác chuẩn bị và diễn tập.

Một chuyến ra khơi của ngư dân Thái Thụy. Ảnh: Văn Lang

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho diễn tập đã được thực hiện như thế nào?

Đồng chí Phan Đình Dực: Do khối lượng chuẩn bị văn kiện diễn tập lớn nên các đồng chí tham gia khung tập đã dành nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị, tích cực nghiên cứu tài liệu, xây dựng hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành diễn tập theo đúng quy định công tác tham mưu tác chiến, đúng quy cách văn bản và có tính khả thi cao. Qua theo dõi kiểm tra của Ban Chỉ đạo diễn tập huyện, hệ thống văn kiện được chuẩn bị đầy đủ về số lượng (trên 100 loại văn kiện các loại), đúng quy định công tác tham mưu tác chiến, quy cách soạn thảo văn bản, đáp ứng được yêu cầu và có chất lượng cao; nhiều văn kiện đã được chuẩn bị công phu, có sự khảo sát, chuẩn bị cơ sở dữ liệu đầy đủ và đúng nguyên tắc, phương châm, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, có tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn; ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn thảo các văn kiện giúp cho người tập dễ thực hiện, khách tham quan hiểu được bản chất của vấn đề trong từng nội dung.

Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo Ban CHQS huyện, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết phù hợp với yêu cầu của từng nội dung diễn tập, tiện cho việc điều hành, tham quan tại các địa điểm khu vực diễn tập vận hành cơ chế. Các khu vực diễn tập được đầu tư lớn, chuẩn bị công phu, bảo đảm đủ thiết bị, cơ sở vật chất; xây dựng hợp lý, phù hợp với địa hình và điều kiện tác chiến. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, thời gian gấp đã ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng Sở chỉ huy khu tập trung bí mật, hệ thống thao trường, bãi tập nhưng các lực lượng vẫn khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành công việc. Lực lượng thực binh đã chủ động, có nhiều phương án, tích cực huấn luyện, luyện tập. LLVT huyện đã đào đắp gần 700m3 đất làm công sự trận địa, hầm trú ẩn, đường cơ động ở các khu vực diễn tập; xây dựng 1 sa bàn có thiết bị điện; bảo đảm 1.000m2 lưới ngụy trang. Toàn huyện đã tổ chức huy động trên 1.500 ngày công của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, dân quân, tự vệ, dự bị động viên tham gia diễn tập và phục vụ diễn tập...

Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, văn kiện diễn tập, các khối đã tổ chức tập phân đoạn và sau đó tiến hành luyện tập tổng hợp, quá trình luyện tập thường xuyên rút kinh nghiệm để từng bước nâng cao chất lượng sát với ý định diễn tập. Như vậy, đến thời điểm này, Thái Thụy đã sẵn sàng các điều kiện tổ chức cuộc diễn tập KVPT huyện đạt kết quả cao nhất.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đồng chí Nguyễn Như Quang,Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thái Thụy
 

Ban Dân vận Huyện ủy Thái Thụy đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình nhân dân địa bàn liên quan đến diễn tập KVPT huyện năm 2018. Từ đó, nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của cuộc diễn tập, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, giúp đỡ các cơ quan, đơn vị xây dựng hệ thống hầm hào, công sự, trận địa trong khu vực sở chỉ huy diễn tập và xây dựng thao trường huấn luyện, luyện tập diễn tập theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện.

Trung tá Nguyễn Trọng Kiên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thái Thụy
 

Ban CHQS huyện Thái Thụy đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt triển khai nhiệm vụ diễn tập đến từng cấp, từng ngành, địa phương, nhất là 2 xã, thị trấn được lựa chọn diễn tập là xã Thái Thượng và thị trấn Diêm Điền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức tập huấn khung tập; phối hợp với Công an huyện, Bộ đội Biên phòng tỉnh đóng quân trên địa bàn xây dựng hệ thống văn kiện, công sự, trận địa; thiết kế sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu, nhất là xây dựng kết cấu các hình thái diễn tập sát với đặc điểm của địa phương tuyến biển.

Thiếu tá Vương Văn Trọng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền
 

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tham gia diễn tập với nội dung huy động nhân lực, phương tiện tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để làm tốt nội dung này, đơn vị đã tiến hành rà soát toàn bộ các phương tiện tàu thuyền trên địa bàn quản lý, tập trung vào các phương tiện trên 300CV trở lên. Qua rà soát, chúng tôi đã lựa chọn được 6 phương tiện/48 ngư dân bảo đảm yêu cầu của Ban Chỉ đạo diễn tập. Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp bồi dưỡng kiến thức tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền cho bà con ngư dân. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành các phần việc, sẵn sàng tham gia cuộc diễn tập.

Đồng chí Nguyễn Đức Nam, Bí thư Đảng ủy thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy)
 

Thị trấn Diêm Điền nằm trong khu kinh tế Thái Bình, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và coi đây là nhiệm vụ then chốt, tạo tiền đề cho thị trấn phát triển bền vững. Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện lần này, địa phương xác định đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm lớn lao. Đảng ủy, UBND thị trấn sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng tham gia diễn tập nỗ lực hết mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Khắc Bằng, Chủ tịch UBND xã Thái Thượng (Thái Thụy)
 

Là địa phương được lựa chọn tham gia khung diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018, các lực lượng của xã đã vào cuộc rất tích cực. Ngay khi nhận được kế hoạch diễn tập, Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức họp, đưa ra các phương án và giao nhiệm vụ cho các thành viên tham gia; đồng thời, chuẩn bị tốt nhân lực, vật tư phục vụ diễn tập. Theo tôi, yếu tố quan trọng nhất để cuộc diễn tập thành công chính là con người, đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền địa phương phải vào cuộc quyết liệt. Cuộc diễn tập sẽ giúp cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu địa phương được rèn luyện và vận dụng linh hoạt các kiến thức về quốc phòng, an ninh vào tình hình thực tế ở địa phương khi có tình huống xảy ra.

 


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết