29/07/2018

Trong 02 ngảy 24-25/7/2018, tại Trung tâm hội nghị, Hội đồng nhân dân huyện Thái Thụy, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 6.

18/07/2018

Để chủ động ứng phó với bão và diễn biến mưa, lũ, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN các Cụm; các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo:

17/07/2018

Sáng nay (17/7), sau khi đi vào phía Bắc Biển Đông áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 03 năm 2018 (tên quốc tế: Son-Tinh).

24/07/2018

Sáng ngày 13/7/2018, tại Trung tâm Hội nghị, Huyện ủy Thái Thụy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (Khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; sơ kết 5 thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW (Khóa XI) của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; 02 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XV.

26/06/2018

Sáng ngày 25/6, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020; tình hình kinh tế, xã hội và thực hiện kế hoạch xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản 6 tháng năm 2018.

Trong 02 ngảy 24-25/7/2018, tại Trung tâm hội nghị, Hội đồng nhân dân huyện Thái Thụy, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 6.

Để chủ động ứng phó với bão và diễn biến mưa, lũ, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN các Cụm; các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo:

Sáng nay (17/7), sau khi đi vào phía Bắc Biển Đông áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 03 năm 2018 (tên quốc tế: Son-Tinh).

Sáng ngày 13/7/2018, tại Trung tâm Hội nghị, Huyện ủy Thái Thụy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (Khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; sơ kết 5 thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW (Khóa XI) của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; 02 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XV.

Sáng ngày 25/6, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020; tình hình kinh tế, xã hội và thực hiện kế hoạch xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản 6 tháng năm 2018.