20/08/2018

Sáng ngày 20/8/2018, tại Trung tâm Hội nghị, UBND huyện Thái Thụy tổ chức Hội nghị triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên lúa vụ mùa năm 2018.

05/08/2018

Chiều ngày 02/8/2018, UBND huyện Thái Thụy tổ chức Hội nghị triển khai biện pháp phòng chống bảo vệ bệnh lùn sọc đen hại lúa cho cây vụ mùa.

31/05/2018

Ngày 28/5, UBND huyện Thái Thụy tổ chức Lễ phát động thả giống thủy sản ra các vùng nước tự nhiên.

28/05/2018

Để bảo đảm năng suất lúa xuân, từ nay đến cuối vụ, UBND huyện Thái Thụy tăng cường chỉ đạo các ngành chuyên môn tổ chức tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo các đối tượng sâu bệnh gây hại trên lúa xuân.

18/05/2018

Ngày 21/11, Tổ công tác chỉ đạo giải tỏa vi phạm, lấn chiếm trái phép bãi triều huyện Thái Thụy cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an huyện phối hợp các địa phương ra quân giải tỏa vi phạm bãi triều ven biển tại các xã Thụy Xuân, Thụy Hải.

Sáng ngày 20/8/2018, tại Trung tâm Hội nghị, UBND huyện Thái Thụy tổ chức Hội nghị triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên lúa vụ mùa năm 2018.

Chiều ngày 02/8/2018, UBND huyện Thái Thụy tổ chức Hội nghị triển khai biện pháp phòng chống bảo vệ bệnh lùn sọc đen hại lúa cho cây vụ mùa.

Ngày 28/5, UBND huyện Thái Thụy tổ chức Lễ phát động thả giống thủy sản ra các vùng nước tự nhiên.

Để bảo đảm năng suất lúa xuân, từ nay đến cuối vụ, UBND huyện Thái Thụy tăng cường chỉ đạo các ngành chuyên môn tổ chức tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo các đối tượng sâu bệnh gây hại trên lúa xuân.

Ngày 21/11, Tổ công tác chỉ đạo giải tỏa vi phạm, lấn chiếm trái phép bãi triều huyện Thái Thụy cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an huyện phối hợp các địa phương ra quân giải tỏa vi phạm bãi triều ven biển tại các xã Thụy Xuân, Thụy Hải.