Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp xúc với nhân dân Thái Thượng