Đại biểu HĐND tỉnh và huyện tiếp xúc cử tri huyện Thái Thụy ngày 21-6-2018