Thông báo tuyển dụng công chức Trưởng Công an xã Thái An, Thái Hòa Chỉ huy trưởng Quân sự xã Thái An năm 2018

Thông báo số 66/TB-UBND ngày 01/04/2018 của UBND huyện Thái Thụy về việc tuyển dụng công chức Trưởng Công an xã Thái An, Thái Hòa Chỉ huy trưởng Quân sự xã Thái An năm 2018
Ngày thông báo:
02/04/2018
File đính kèm:
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:43703
Số người trực tuyến: 65