Thông báo tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Thông báo số 257-TB/HU ngày 19/4/2018 của Huyện ủy Thái Thụy về việc tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Ngày thông báo:
19/04/2018
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:43722
Số người trực tuyến: 82