Thông báo số 284-TB/HU ngày 01/8/2018 về việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo lãnh đạo, quản lý các trường học

Nghị quyết của Ban thường vụ Huyện ủy về việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo lãnh đạo, quản lý các trường học
Ngày thông báo:
01/08/2018
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:43650
Số người trực tuyến: 14