Thông báo số 271-TB/HU, ngày 16/7/2018 của Ban thường vụ Huyện ủy về việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học

Về việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học
Ngày thông báo:
16/07/2018
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:43654
Số người trực tuyến: 18