Thông báo kết quả điểm học tập và điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức Sự nghiệp Mầm non huyện Thái Thụy năm 2018

Thông báo số 06/TB-UBND ngỳ 25/1/2018 của UBND huyện về kết quả điểm học tập và điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức Sự nghiệp Mầm non huyện Thái Thụy năm 2018
Ngày thông báo:
25/01/2018
File đính kèm:
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:43666
Số người trực tuyến: 30