Kế hoạch tuyển dụng công chức Trưởng Công an xã Thái An, Thái Hòa Chỉ huy trưởng Quân sự xã Thái An năm 2018

Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 02/04/2018 của UBND huyện Thái Thụy về việc tuyển dụng công chức Trưởng Công an xã Thái An, Thái Hòa Chỉ huy trưởng Quân sự xã Thái An năm 2018
Ngày thông báo:
02/04/2018
File đính kèm:
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:43651
Số người trực tuyến: 15