20/10/2018

Chiều ngày 18/10/2018, UBND huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị nghe tiến độ xây dựng Nông thôn mới và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

25/05/2018

Hầu hết các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thái Thụy hiện đang gặp không ít khó khăn về nguồn lực, nhất là việc đấu giá quyền sử dụng đất, huy động nguồn xã hội hóa để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

28/05/2018

Sáng ngày 15/5, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại huyện Thái Thụy.

25/05/2018

Sáng ngày 10/5, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Thái Thụy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đối với các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 và kế hoạch phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện.

17/05/2018

Trong không khí vui tươi phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; ngày 14/5/2016 xã Thụy Bình long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận chuẩn Nông thôn mới.

Chiều ngày 18/10/2018, UBND huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị nghe tiến độ xây dựng Nông thôn mới và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hầu hết các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thái Thụy hiện đang gặp không ít khó khăn về nguồn lực, nhất là việc đấu giá quyền sử dụng đất, huy động nguồn xã hội hóa để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

Sáng ngày 15/5, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại huyện Thái Thụy.

Sáng ngày 10/5, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Thái Thụy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đối với các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 và kế hoạch phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện.

Trong không khí vui tươi phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; ngày 14/5/2016 xã Thụy Bình long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận chuẩn Nông thôn mới.