28/05/2018

Với mục tiêu bảo đảm cung cấp điện ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong mùa hè, Điện lực Thái Thụy đã và đang triển khai nhiều giải pháp.

28/05/2018

Sáng ngày 15/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh bàn về các giải pháp đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2018 và các năm tiếp theo.

Với mục tiêu bảo đảm cung cấp điện ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong mùa hè, Điện lực Thái Thụy đã và đang triển khai nhiều giải pháp.

Sáng ngày 15/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh bàn về các giải pháp đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2018 và các năm tiếp theo.