17/05/2018

Mấy ngày qua, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, trên địa bàn toàn huyện, một số địa phương bị ngập úng kéo dài làm hư hại hàng nghìn ha lúa và hoa màu của bà con nông dân. Trong đó, nhiều gia đình bị thiệt hại nặng, nhiều ruộng lúa bị ngập nước và ngã đổ,...

17/05/2018

Ngày 25/9/2017, tại xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 cụm số 2, cụm số 4 gồm 9 xã, thị trấn: Thị trấn Diêm Điền, Thụy Hà, Thụy Lương, Thụy Hải, Thụy Liên, Thụy Bình, Thụy Văn, Thụy Dương, Thụy Sơn.

Mấy ngày qua, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, trên địa bàn toàn huyện, một số địa phương bị ngập úng kéo dài làm hư hại hàng nghìn ha lúa và hoa màu của bà con nông dân. Trong đó, nhiều gia đình bị thiệt hại nặng, nhiều ruộng lúa bị ngập nước và ngã đổ,...

Ngày 25/9/2017, tại xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 cụm số 2, cụm số 4 gồm 9 xã, thị trấn: Thị trấn Diêm Điền, Thụy Hà, Thụy Lương, Thụy Hải, Thụy Liên, Thụy Bình, Thụy Văn, Thụy Dương, Thụy Sơn.