17/05/2018

Sáng ngày 15/11, huyện Thái Thụy tổng kết phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 2016 – 2017 và Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

17/05/2018

Sáng ngày 24/10, tại sân vận động trung tâm Thị trấn Diêm Diền, huyện Thái Thụy tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ VIII năm 2017.

17/05/2018

Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của Đoàn viên thanh niên, nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập ĐTNCS Hồ chí minh 26/3/1931-26/3/2018 của Đoàn thanh niên huyện Thái Thụy trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã Thái Dương; ngày 22/3/2018 Huyện đoàn Thái Thụy tổ chức hỗ trợ kinh phí, nhân lực, vật lực làm đường bê tông nông thôn tại thôn Đồng Tỉnh.

Sáng ngày 15/11, huyện Thái Thụy tổng kết phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 2016 – 2017 và Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sáng ngày 24/10, tại sân vận động trung tâm Thị trấn Diêm Diền, huyện Thái Thụy tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ VIII năm 2017.

Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của Đoàn viên thanh niên, nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập ĐTNCS Hồ chí minh 26/3/1931-26/3/2018 của Đoàn thanh niên huyện Thái Thụy trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã Thái Dương; ngày 22/3/2018 Huyện đoàn Thái Thụy tổ chức hỗ trợ kinh phí, nhân lực, vật lực làm đường bê tông nông thôn tại thôn Đồng Tỉnh.