18/07/2018

Để chủ động ứng phó với bão và diễn biến mưa, lũ, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN các Cụm; các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo:

17/07/2018

Sáng nay (17/7), sau khi đi vào phía Bắc Biển Đông áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 03 năm 2018 (tên quốc tế: Son-Tinh).

26/06/2018

Sáng ngày 25/6, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020; tình hình kinh tế, xã hội và thực hiện kế hoạch xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản 6 tháng năm 2018.

25/06/2018

Trong 2 ngày 21-22/6/2018, tại Trung tâm Hội nghị, Hội nông dân huyện Thái Thụy tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

25/06/2018

Sáng ngày 21/6, tại Trung tâm Hội nghị, UBND huyện Thái Thụy tổ chức Hội nghị quán triệt công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài chính ngân sách và xây dựng cơ bản.

Để chủ động ứng phó với bão và diễn biến mưa, lũ, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN các Cụm; các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo:

Sáng nay (17/7), sau khi đi vào phía Bắc Biển Đông áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 03 năm 2018 (tên quốc tế: Son-Tinh).

Sáng ngày 25/6, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020; tình hình kinh tế, xã hội và thực hiện kế hoạch xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản 6 tháng năm 2018.

Trong 2 ngày 21-22/6/2018, tại Trung tâm Hội nghị, Hội nông dân huyện Thái Thụy tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Sáng ngày 21/6, tại Trung tâm Hội nghị, UBND huyện Thái Thụy tổ chức Hội nghị quán triệt công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài chính ngân sách và xây dựng cơ bản.