Thông báo số 269-TB/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bổ nhiệm lại lãnh đạo, quản lý ngành Giáo dục

Thông báo số 269-TB/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bổ nhiệm lại lãnh đạo, quản lý ngành Giáo dục đối với đồng chí Đinh Công Chỉnh
Ngày thông báo:
21/06/2018
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:18271
Số người trực tuyến: 47