UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất Amon Nitrat

Sáng ngày 26/8, tại Nhà máy sản xuất Amon Nitrat xã Thái Thọ (Thái Thụy), UBND tỉnh tổ chức họp nghe Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Vinacomin báo cáo tiến độ thực hiện nhà máy; những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình sản xuất thử và biện pháp khắc phục. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đoàn Công tác Tỉnh uỷ khảo sát 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW và Chỉ thị số 17-CT/TW, 15 năm thực hiện Thông báo kết luận 94-TB/TW tại huyện Thái Thụy.

Sáng ngày 20/6/2017, Đoàn Công tác Tỉnh uỷ do đồng chí Vũ Văn Thanh – Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn khảo sát 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 và 15 năm thực hiện Thông báo kết luận 94-TB/TW, ngày 20/12/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại huyện Thái Thụy.

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: