Tin tức pháp luật

Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Hội nghị phổ biến tập huấn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Approved27/08/2016
Huyện Đông Hưng, huyện Thái Thụy tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dânUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Approved14/03/2016
Thái Bình: Ban hành Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Approved03/02/2016
Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đìnhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Approved02/02/2016
Thái Bình: Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Approved01/02/2016

Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân

Ngày 11/01/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

    Tìm kiếm

     
    © Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
    Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
    Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: