Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân


Ngày 19 tháng 01 năm 2016     

Ngày 11/01/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

Theo Nghị định quy định thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ bị ốm đau từ một tháng trở lên hoặc điều trị một lần tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên được trợ cấp 500.000 đồng/suất/lần. Gia đình hạ sĩ quan, chiến sĩ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến nhà ở bị sập, trôi, cháy hoặc phải di dời chỗ ở được trợ cấp 3.000.000 đồng/suất/lần. Mỗi đối tượng trên chỉ được trợ cấp không quá 2 lần trong một năm. Ngoài ra, thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ từ trần, mất tích cũng được trợ cấp 2.000.000 đồng/suất.
Hồ sơ xét hưởng chế độ gồm:
(1)- Bản khai đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất của hạ sĩ quan, chiến sĩ theo quy định và giấy tờ liên quan như: Giấy ra viện hoặc giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên, nơi thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang điều trị đối với trường hợp ốm đau; Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai; Giấy chứng tử hoặc giấy xác nhận thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ mất tích của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp từ trần, mất tích.
(2)- Văn bản đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất của đơn vị trực tiếp quản lý hạ sĩ quan, chiến sĩ cấp tiểu đoàn hoặc cấp phòng, quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương trở lên.
Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ: Lập bản khai đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất theo quy định (1) đã nêu trên, sau đó nộp bản khai và các giấy tờ có liên quan cho đơn vị trực tiếp quản lý hạ sĩ quan, chiến sĩ.
Đối với UBND cấp xã: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu xác nhận, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận đối với các trường hợp gia đình hạ sĩ quan, chiến sĩ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến nhà ở bị sập, trôi, cháy hoặc phải di dời chỗ ở được trợ cấp 3.000.000 đồng/suất/lần. Mỗi đối tượng trên chỉ được trợ cấp không quá 2 lần trong một năm.
Đối với đơn vị trực tiếp quản lý hạ sĩ quan, chiến sĩ: Tiếp nhận bản khai và các loại giấy tờ do hạ sĩ quan, chiến sĩ nộp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, tổng hợp kiểm tra và đề nghị cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ và chi trả chế độ trợ cấp khó khăn đột xuát đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.
Đối với Công an đơn vị, địa phương thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Công an đơn vị, địa phương nơi hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác hoàn thành việc xem xét, quyết định việc trợ cấp khó khăn đột xuất. Trường hợp không đủ điều kiện hưởng, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2016./.


Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: