Xét đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc


Ngày 16 tháng 12 năm 2013     

                                    NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Đơn đề nghị (theo mẫu)

- Bản khai người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày( mẫu)

- Biên bản xét duyệt của xã, thị trấn

- Biên bản thông báo công khai

- Hai người làm chứng xác nhận kèm theo quyết định trợ cấp tù đày hoặc lý lịch Đảng viên

- Những đối tượng đã chết sau ngày 01 tháng 01 năm 1995 có giấy chứng tử kèm theo ( hai người làm chứng phải là người cùng tù và đã được hưởng trợ cấp hoặc cán bộ chủ chốt của địa phương thời kỳ chống Pháp biết sự việc xác nhận)

x

 

 

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

03 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Thái Thụy

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

 

B2

Tiếp nhận đơn và ghi giấy biên nhận, giấy hẹn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

BM 01.QT01/TTHC – Giấy biên nhận

B3

Thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét

+ Hồ sơ không hợp lệ báo lại cho tổ chức, cá nhân, có công văn trả lời (nếu cần).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

xx ngày

BM 02.QT01/TTHC – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B4

Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét.

+ Nếu đồng ý ký nháy và trình hồ sơ lên lãnh đạo UBND huyện

+ Nếu không đồng ý trả hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho cá nhân

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

xx ngày

 

B5

Lãnh đạo UBND huyện xem xét. Nếu đồng ý ký Giấy, nếu không đồng ý trả phòng chuyên môn xem xét lại.

Lãnh đạo UBND huyện

 

 

B6

Đóng dấu và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tới xin giải quyết TTHC

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

BM 03.QT01/TTHC - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

5.8

Cơ sở pháp lý

 

- Thông tư số 27/2000/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn sửa đổi về thủ tục lập hồ sơ của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày không thoát ly

- Quyết định 13/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND tỉnh

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: